นายแพทย์นพดล บุญเฉลย
ผู้อำนวยการ รพ.พร้าว
หน่วยงานในเขตอำเภอ
00539 - สสอ.พร้าว
05922 - รพ.สต.ทุ่งหลวง
05923 - รพ.สต.ทุ่งกู่
05924 - รพ.สต.ป่าไหน่
05925 - รพ.สต.หนองปิด
05926 - รพ.สต.ขามสุ่มป่า
05927 - รพ.สต.ทุ่งน้อย
05928 - รพ.สต.ป่างิ้ว
05929 - รพ.สต.เขื่อนผาก
05930 - รพ.สต.สหกรณ์
05931 - รพ.สต.ป่าแขม
05932 - รพ.สต.ร่มเกล้า
05933 - รพ.สต.แม่ปั๋ง
05934 - รพ.สต.ผาแดง
05935 - รพ.สต.บ้านหลวง
05936 - รพ.สต.นาเม็ง
21566 - รพสต.บ้านสามลี่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ การมารับบริการฝากครรภ์ ฝากทันที
[ May 18, 2023, 2:57:40 PM]
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
[ Nov 29, 2022, 12:51:59 PM]
คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2565
[ Nov 23, 2022, 3:56:53 PM]
ชมรมจริยธรรมและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้าวร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช
[ Nov 15, 2022, 10:09:28 AM]
ชมรมจริยธรรมและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้าวร่วมทำบุญวันคล้ายวันสวรรคต
[ Nov 15, 2022, 9:25:45 AM]
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพร้าว
[ Nov 15, 2022, 8:56:25 AM]
คำสั่งโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม "พร้าวคุณธรรม" โรงพยาบาลพร้าว
[ Nov 14, 2022, 11:38:41 AM]
ประชาสัมพันธ์เมื่อใช้สิทธิบัตรทองอย่าลืมพักบัตรประชาชน
[ Nov 2, 2022, 7:47:27 PM]
ประชาสัมพันธ์การใช้งานบัตรประชาชนตัวจริงแทนบัตรผู้ป่วย
[ Oct 31, 2022, 10:23:21 AM]
ประกาศสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผลปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 1
[ Sep 14, 2022, 6:43:29 PM]
ข่าวสมัครงานทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
[ May 29, 2023, 10:24:52 AM]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ นักเทคนิคการแพทย์
[ May 11, 2023, 8:59:18 AM]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชากสาธารณสุข เจ้าพนักงานพัสดุ
[ Mar 17, 2023, 10:31:16 AM]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจ้างเหมาบริการ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชากสาธารณสุข เจ้าพนักงานพัสดุ
[ Mar 15, 2023, 4:27:56 PM]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชากสาธารณสุข เจ้าพนักงานพัสดุ
[ Mar 2, 2023, 1:59:22 PM]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ
[ Nov 29, 2022, 1:01:00 PM]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ลูกจ้างเหมาบริการ
[ Nov 24, 2022, 2:42:12 PM]
โรงพยาบาลพร้าวรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง
[ Nov 16, 2022, 9:28:19 AM]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ
[ Nov 11, 2022, 10:36:14 AM]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ (นักเทคนิคการแพทย์และพนักงานช่วยเหลือคนไข้)
[ Nov 7, 2022, 5:15:32 PM]
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม70%)ประจำปีงบประมาณ 2566
[ Apr 11, 2023, 2:55:51 PM]
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566
[ Jan 17, 2023, 4:28:43 PM]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราจาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
[ Jan 12, 2023, 4:12:41 PM]
ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกฯ
[ Dec 16, 2022, 4:34:42 PM]
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบบรทุก (ดีเซล) ฯ
[ Dec 9, 2022, 5:01:30 PM]
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566
[ Oct 28, 2022, 9:42:57 AM]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย รพ.พร้าว
[ Oct 19, 2022, 5:56:04 PM]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร รพ.พร้าว
[ Oct 12, 2022, 4:15:02 PM]
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ปีงบ 2566
[ Sep 29, 2022, 5:03:36 PM]
ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ปีงบ 2566
[ Sep 29, 2022, 5:02:13 PM]
วีดีโอทัศน์ สื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหมดเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies)

โรงพยาบาลพร้าว ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้โดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ แสดงว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

ดูรายละเอียด