นายแพทย์นพดล บุญเฉลย
ผู้อำนวยการ รพ.พร้าว
หน่วยงานในเขตอำเภอ
00539 - สสอ.พร้าว
05922 - รพ.สต.ทุ่งหลวง
05923 - รพ.สต.ทุ่งกู่
05924 - รพ.สต.ป่าไหน่
05925 - รพ.สต.หนองปิด
05926 - รพ.สต.ขามสุ่มป่า
05927 - รพ.สต.ทุ่งน้อย
05928 - รพ.สต.ป่างิ้ว
05929 - รพ.สต.เขื่อนผาก
05930 - รพ.สต.สหกรณ์
05931 - รพ.สต.ป่าแขม
05932 - รพ.สต.ร่มเกล้า
05933 - รพ.สต.แม่ปั๋ง
05934 - รพ.สต.ผาแดง
05935 - รพ.สต.บ้านหลวง
05936 - รพ.สต.นาเม็ง
21566 - รพสต.บ้านสามลี่
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ประกาศสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผลปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 1
[ Sep 14, 2022, 6:43:29 PM]
ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี (มค-กย 65)
[ Sep 14, 2022, 5:50:53 PM]
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
[ Sep 14, 2022, 5:10:45 PM]
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
[ Sep 14, 2022, 5:07:01 PM]
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
[ Sep 14, 2022, 4:30:09 PM]
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
[ Sep 14, 2022, 4:26:50 PM]
แบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2565
[ Sep 14, 2022, 4:03:18 PM]
แบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2565
[ Sep 14, 2022, 3:49:56 PM]
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงา
[ Sep 14, 2022, 2:16:49 PM]
บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานผ่านระบบ Google Form และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
[ Sep 14, 2022, 1:57:06 PM]
ข่าวสมัครงานทั้งหมด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[ Sep 7, 2022, 3:58:11 PM]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลพร้าว
[ Aug 10, 2022, 5:40:33 PM]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
[ Aug 8, 2022, 9:49:23 AM]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้าง จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
[ Dec 23, 2021, 8:39:57 AM]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้าง จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
[ Dec 22, 2021, 9:33:35 AM]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
[ Dec 9, 2021, 9:45:49 AM]
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (ทำความสะอาด)
[ Sep 15, 2022, 10:51:50 AM]
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566
[ Sep 14, 2022, 10:39:46 AM]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ฯลฯ) งบลงทุนปี 2566
[ Aug 31, 2022, 4:23:37 PM]
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ฯลฯ) งบลงทุนปี 2566
[ Aug 15, 2022, 6:10:32 PM]
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ งบลงทุนปี 2566
[ Aug 5, 2022, 2:57:11 PM]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
[ May 25, 2022, 4:11:53 PM]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื่อเยื่อฯลฯ)
[ Apr 28, 2022, 11:08:15 AM]
เอกาสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล
[ Apr 28, 2022, 10:06:28 AM]
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 4
[ Apr 22, 2022, 3:49:43 PM]
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าฯ)
[ Apr 11, 2022, 10:20:55 AM]
วีดีโอทัศน์ สื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหมดเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies)

โรงพยาบาลพร้าว ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้โดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ แสดงว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

ดูรายละเอียด