Articles

Showing 1-20 of 187 items.ประชาสัมพันธ์ การขอใบส่งตัวใหม่ปี 2567

ประชาสัมพันธ์ ???? เรื่องการต่ออายุใบส่งตัว รพ.พร้าว จะเริ่มออกใบส่งตัว ปีงบประมาณ 2567 ตั้งแต่วันที่15 กันยายน 2566 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของท่าน โปร

...

ประชาสัมพันธ์ การมารับบริการฝากครรภ์ ฝากทันที

รพ.พร้าว ขอประชาสัมพันธ์ การมารับบริการฝากครรภ์ ฝากทันที ที่ทราบว่าตั้งครรภ์ เพื่อประโยชน์ในการคัดกรองความเสี่ยงโรคต่างๆ เช่น โรคดาวน์ซินโดรม โรคโลหิต

...

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานชมรมจริยธรรมและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้าวร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่


ชมรมจริยธรรมและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้าวร่วมทำบุญวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2565แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพร้าว

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพร้าว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


คำสั่งโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม "พร้าวคุณธรรม" โรงพยาบาลพร้าว

คำสั่งโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม "พร้าวคุณธรรม" โรงพยาบาลพร้าว
ประกาศสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผลปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 1

ประกาศสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผลปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 1

ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565


ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี (มค-กย 65)

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี 2565

เดือนมกราคม - กันยายน 2565


แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

กันยายน 2565


บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

กันยายน 2565

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies)

โรงพยาบาลพร้าว ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้โดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ แสดงว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

ดูรายละเอียด