ขอขอบคุณชมรมป๊าวรักษ์สุขภาพ


โรงพยาบาลพร้าวขอขอบคุณชมรมป๊าวรักษ์สุขภาพในการจัดงานเดิน วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลพร้าวจะได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของชมรมต่อไป