ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้าง จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ


ตามประกาศโรงพยาบาลพร้าว ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้าง จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโรคงการ โรงพยาบาลพร้าว ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

Attachments