ดาวน์โหลด


ดาวน์โหลดเอกสาร

01 แบบใบลากิจส่วนตัว ลาป่วย ลาคลอดบุตร (หมอนพดล)

02 แบบใบลาพักผ่อน (หมอนพดล)

03 ใบขอยกเลิกวันลา (หมอนพดล)

แบบตรวจสอบข้อมูลสิทธิ พตส กรณีบรรจุใหม่

แบบตรวจสอบข้อมูลสิทธิ พตส กรณีเปลี่ยนอัตราเงินเดือน

แบบตรวจสอบข้อมูลสิทธิ พตส กรณีไม่เปลี่ยนอัตราเงินเดือน

ดาวน์โหลดโปรแกรม

โปรแกรม R506 และเอกสารอื่นๆ สำนักระบาด

ดาวน์โหลดเอกสารด้านสารสนเทศ

แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

นโยบายสื่อสังคอมออนไลน์

ดาวน์โหลดงานยุทธศาสตร์

1. แบบฟอร์มจัดทำแผน (คปสอ.-รพ.) 2566

3. แบบฟอร์มโครงการ 2566

4. แบบปรับกิจกรรม 2566 เปลี่ยนรายละเอียดกิจกรรมเงินงบประมาณ.docx

5. แบบประเมิน โครงการ 2566

6. เอกสารสำหรับตั้งเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ

ดาวน์โหลดงานประกัน

คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุข ปี 2565

QR_Code ขอ Authentication สปสช. บริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และส่งเสริมป้องกัน

สไลด์ชี้แจงการเบิกจ่ายกองทุนฯ ปี66 สปสช


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies)

โรงพยาบาลพร้าว ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้โดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ แสดงว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

ดูรายละเอียด