พันธกิจ


1. จัดระบบการดูแลผู้ป่วยทุกกลุ่มโรคแบบบูรณาการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีเครือข่ายสุขภาพพัฒนาจัดระบบบริการ
3. จัดระบบบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานและมีธรรมาภิบาล
4. จัดระบบการบริหารจัดการบุคลากรด้านอัตราก าลังและสมรรถนะ
5. จัดระบบโครงสร้างสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies)

โรงพยาบาลพร้าว ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้โดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ แสดงว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

ดูรายละเอียด