นายแพทย์นพดล บุญเฉลย
ผู้อำนวยการ รพ.พร้าว
หน่วยงานในเขตอำเภอ
00539 - สสอ.พร้าว
05922 - รพ.สต.ทุ่งหลวง
05923 - รพ.สต.ทุ่งกู่
05924 - รพ.สต.ป่าไหน่
05925 - รพ.สต.หนองปิด
05926 - รพ.สต.ขามสุ่มป่า
05927 - รพ.สต.ทุ่งน้อย
05928 - รพ.สต.ป่างิ้ว
05929 - รพ.สต.เขื่อนผาก
05930 - รพ.สต.สหกรณ์
05931 - รพ.สต.ป่าแขม
05932 - รพ.สต.ร่มเกล้า
05933 - รพ.สต.แม่ปั๋ง
05934 - รพ.สต.ผาแดง
05935 - รพ.สต.บ้านหลวง
05936 - รพ.สต.นาเม็ง
21566 - รพสต.บ้านสามลี่


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการให้ความรู้้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสันพันธุ์
[ Nov 28, 2023, 7:06:42 PM]
ประชาสัมพันธ์คลินิกส่งเสริมการมีบุตรโรงพยาบาลพร้าว
[ Nov 21, 2023, 5:57:57 PM]
ประชาสัมพันธ์การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเหบาหวานปี 67
[ Nov 21, 2023, 7:39:51 AM]
ข่าวประชาสัมพันธ์งานควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
[ Nov 11, 2023, 11:30:16 AM]
ประชาสัมพันธ์การขอใบส่งตัวในเดือนตุลาคม
[ Oct 4, 2023, 9:30:55 PM]
เชิญชวนฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด 19 ในกลุ่มประชาชนทุกวัย
[ Sep 15, 2023, 4:35:28 PM]
ประชาสัมพันธ์ การขอใบส่งตัวใหม่ปี 2567
[ Sep 8, 2023, 2:22:18 PM]
ประชาสัมพันธ์ การมารับบริการฝากครรภ์ ฝากทันที
[ May 18, 2023, 2:57:40 PM]
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
[ Nov 29, 2022, 12:51:59 PM]
คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2565
[ Nov 23, 2022, 3:56:53 PM]
ข่าวสมัครงานทั้งหมด
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานบริการ และพนักงานขับรถ โรงพยาบาลพร้าว
[ Oct 5, 2023, 9:34:43 AM]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง พนักงานบริการ และพนักงานขับรถยนต์
[ Oct 2, 2023, 3:43:38 PM]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ พนักงานบริการและพนักงานขับรถยนต์
[ Sep 15, 2023, 3:21:55 PM]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง พยาบาล เจ้าพนักงานสาธารณสุข พนักงานธุรการ
[ Jun 14, 2023, 1:16:53 PM]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
[ May 29, 2023, 10:24:52 AM]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ นักเทคนิคการแพทย์
[ May 11, 2023, 8:59:18 AM]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชากสาธารณสุข เจ้าพนักงานพัสดุ
[ Mar 17, 2023, 10:31:16 AM]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจ้างเหมาบริการ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชากสาธารณสุข เจ้าพนักงานพัสดุ
[ Mar 15, 2023, 4:27:56 PM]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชากสาธารณสุข เจ้าพนักงานพัสดุ
[ Mar 2, 2023, 1:59:22 PM]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ
[ Nov 29, 2022, 1:01:00 PM]
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
[ Aug 29, 2023, 7:29:54 PM]
ประกาศเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 21 รายการ
[ Jul 4, 2023, 4:23:15 PM]
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[ Jul 3, 2023, 4:36:09 PM]
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 21 รายการ
[ Jun 28, 2023, 9:07:00 AM]
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่่อม) 70% ประจำปีงบประมาณ 2566
[ Jun 20, 2023, 10:06:35 AM]
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม70%)ประจำปีงบประมาณ 2566
[ Apr 11, 2023, 2:55:51 PM]
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566
[ Jan 17, 2023, 4:28:43 PM]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราจาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
[ Jan 12, 2023, 4:12:41 PM]
ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกฯ
[ Dec 16, 2022, 4:34:42 PM]
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบบรทุก (ดีเซล) ฯ
[ Dec 9, 2022, 5:01:30 PM]
วีดีโอทัศน์ สื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหมดเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies)

โรงพยาบาลพร้าว ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้โดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ แสดงว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

ดูรายละเอียด