นายแพทย์นพดล บุญเฉลย
ผู้อำนวยการ รพ.พร้าว
หน่วยงานในเขตอำเภอ
00539 - สสอ.พร้าว
05922 - รพ.สต.ทุ่งหลวง
05923 - รพ.สต.ทุ่งกู่
05924 - รพ.สต.ป่าไหน่
05925 - รพ.สต.หนองปิด
05926 - รพ.สต.ขามสุ่มป่า
05927 - รพ.สต.ทุ่งน้อย
05928 - รพ.สต.ป่างิ้ว
05929 - รพ.สต.เขื่อนผาก
05930 - รพ.สต.สหกรณ์
05931 - รพ.สต.ป่าแขม
05932 - รพ.สต.ร่มเกล้า
05933 - รพ.สต.แม่ปั๋ง
05934 - รพ.สต.ผาแดง
05935 - รพ.สต.บ้านหลวง
05936 - รพ.สต.นาเม็ง
21566 - รพสต.บ้านสามลี่ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับผู้ใหญ่
[ Aug 3, 2022, 5:48:23 PM]
โรงพยาบาลพร้าวประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
[ Jul 25, 2022, 7:29:48 PM]
แผนการจัดซื้องบประมาณรายจ่ายประจำปี2565(งบลงทุน)
[ Jul 21, 2022, 3:36:55 PM]
โรงพยาบาลพร้าว อบรมฟื้นฟูความรู้ การช่วยฟื้นคืนชีพ
[ Jun 30, 2022, 7:28:22 PM]
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพร้าว
[ Jun 29, 2022, 3:28:58 PM]
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1) มิถุนายน 2565
[ Jun 29, 2022, 3:25:43 PM]
บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) มิถุนายน 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
[ Jun 29, 2022, 3:14:18 PM]
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2565
[ Jun 29, 2022, 2:05:40 PM]
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2565
[ Jun 28, 2022, 6:11:36 PM]
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2565
[ Jun 28, 2022, 6:10:28 PM]
ข่าวสมัครงานทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลพร้าว
[ Aug 10, 2022, 5:40:33 PM]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
[ Aug 8, 2022, 9:49:23 AM]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้าง จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
[ Dec 23, 2021, 8:39:57 AM]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้าง จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
[ Dec 22, 2021, 9:33:35 AM]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
[ Dec 9, 2021, 9:45:49 AM]
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ งบลงทุนปี 2566
[ Aug 5, 2022, 2:57:11 PM]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
[ May 25, 2022, 4:11:53 PM]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื่อเยื่อฯลฯ)
[ Apr 28, 2022, 11:08:15 AM]
เอกาสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล
[ Apr 28, 2022, 10:06:28 AM]
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 4
[ Apr 22, 2022, 3:49:43 PM]
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าฯ)
[ Apr 11, 2022, 10:20:55 AM]
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 3
[ Apr 7, 2022, 11:02:41 AM]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ฯลฯ)
[ Mar 24, 2022, 4:34:52 PM]
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2
[ Mar 23, 2022, 9:27:56 AM]
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง)
[ Mar 15, 2022, 12:04:04 PM]
วีดีโอทัศน์ สื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหมดเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies)

โรงพยาบาลพร้าว ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้โดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ แสดงว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

ดูรายละเอียด