ชมรมจริยธรรมและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้าวร่วมทำบุญวันคล้ายวันสวรรคต


พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2565

18 ธ.ค. 2565