ชมรมจริยธรรมและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้าวร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช


วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

18 ธ.ค. 2565