รายงานสถานการณ์ PM 2.5 อำเภอพร้าว ณ วันที่ 30-05-2024

ค่าอากาศ PM 2.5

28

คุณภาพอากาศปานกลาง

[ประชาชนทั่วไป] สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ [ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ] หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคือง ตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
อ้างอิงข้อมูล : https://www.cmuccdc.org/

อัพเดทเมื่อ 2024-05-30 06:00:00