รายงานสถานการณ์ PM 2.5 อำเภอพร้าว ณ วันที่ 14-08-2022

ค่าอากาศ PM 2.5

11

คุณภาพอากาศดีมาก

คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยวได้ตามปกติ
อ้างอิงข้อมูล : https://www.cmuccdc.org/

อัพเดทเมื่อ 2022-08-14 00:00:00