รายงานสถานการณ์ PM 2.5 อำเภอพร้าว ณ วันที่ 30-09-2023

ค่าอากาศ PM 2.5

อ้างอิงข้อมูล : https://www.cmuccdc.org/

อัพเดทเมื่อ