รายงานสถานการณ์ PM 2.5 อำเภอพร้าว ณ วันที่ 09-12-2022

ค่าอากาศ PM 2.5

อ้างอิงข้อมูล : https://www.cmuccdc.org/

อัพเดทเมื่อ